Deze site gebruikt cookies. Indien u verder door de site navigeert, stemt u in met ons gebruik van cookies. Meer info vindt u hier

Qualityrent - Verhuur van vakantiehuizen

>
Bescherming persoonlijke gegevens

Dit privacybeleid is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 des Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD) volgens organieke wet 3/2018 van 5 december voor bescherming persoonsgegevens en om digitale rechten te garanderen (LOPDGDD) en om de gespecificeerde voorschriften niet te overtreden het overtreden van wetten Organisch 15/1999, Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) en hun uitvoeringsbepalingen en / of die, die ze in de toekomst zouden kunnen vervangen of bijwerken. Onze organisatie zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. De verstrekte persoonsgegevens zijn nodig voor het verlenen van onze diensten en zijn gebaseerd op Rechtmatig, loyaal en transparant behandeld om voldoende veiligheid te garanderen, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of illegale behandeling en voorafgaand aan hun verlies, vernietiging of onopzettelijke schade door de toepassing technische en organisatorische maatregelen. Met dit document willen we u op een transparante en loyale manier al het nodige geven Informatie bieden over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze organisatie.

VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING
IDENTITEIT: QUALITY RENT A VILLA, S.L. C.I.F. / N.I.F.: B54376389
ADRES: C/ DARSENA DE BABOR, S/N- MARINA DE DENIA EDIF F.2, LOCAL 3, 03700 DENIA (ALICANTE), SPANJE
TELEFON: +34966424967
e-mail qualityrent

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

1. De verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen doorgestuurd voor de specifieke doeleinden die hier worden vermeld.
2. Optioneel kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om cloud computing-diensten en / of -diensten voor het verzenden van e-mails op te zetten, evenals aanverwante diensten:
- naar IT-servicebedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER) of, < br> - Doorgifte aan IT-servicebedrijven buiten de EER, waarop de Privacy Shield-bescherming van toepassing is & nbsp; en die passende beschermende maatregelen hebben getroffen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Meer informatie is beschikbaar via deze link : https://www.privacyshield.gov/welcome

RECHTSGRONDSLAG VOOR HET BEHANDELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Voor elke specifieke verwerking van persoonlijke gegevens zullen we u informeren over de rechtmatige en gepast gelegitimeerde basis.
RECHTEN
Recht op inzage:

Het is het recht om bevestiging te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling of hij al dan niet persoonlijke gegevens van de betrokkene verwerkt, en in dit geval het recht op toegang tot persoonlijke gegevens en de volgende informatie: de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden doorgegeven. Verder de bewaartermijn of de criteria op basis waarvan deze periode is bepaald, het bestaan ​​van het recht om van de verantwoordelijke te eisen dat gegevens, persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd of de beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de belanghebbende of de afwijzing een dergelijke behandeling, het recht om een ​​claim in te dienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit (AEPD), het bestaan ​​van geautomatiseerde beslissingen, indien van toepassing, inclusief het opstellen van profielen wanneer gegevens worden overgedragen naar derde landen, het recht om te worden geïnformeerd over de toegepaste relevante garanties worden
Recht op correctie.
U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd als deze onjuist zijn, inclusief het recht om informatie aan te vullen die onvolledig lijkt. Opgemerkt moet worden dat door het verstrekken van persoonlijke informatie, u op de een of andere manier garandeert dat deze waar en correct is en dat u ermee instemt ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen aan deze informatie. Alle schade die wordt veroorzaakt door het verzenden van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie in de webformulieren is daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de geïnteresseerde partij.
Recht op annulering.
U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, onder meer als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of als ze anderszins worden behandeld of als u uw toestemming intrekt. Er moet rekening mee worden gehouden dat de verwijdering niet plaatsvindt als de verwerking van persoonsgegevens onder meer nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om claims te formuleren, uit te oefenen of te verdedigen.
Recht op bezwaar.
Het is uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. We zullen uw persoonsgegevens alleen verder verwerken als we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de behandeling die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims.
Herroepingsrecht.
U hebt het recht om de toestemming die u heeft gegeven op elk moment in te trekken door "Ik heb het privacybeleid gelezen en geaccepteerd" aan te vinken en dit aan te geven in de relevante sectie "Uitoefening van rechten" of bij de specifieke behandeling van commerciële communicatie of nieuwsbrieven. Er moet rekening mee worden gehouden dat dit recht niet van kracht wordt als, onder andere, de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om een ​​contractuele relatie uit te voeren en te onderhouden of om claims te formuleren, uit te oefenen of te verdedigen. Het intrekken van toestemming heeft ook geen terugwerkende kracht, d.w.z. hij heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onjuist behandelen, kunt u contact met ons opnemen of heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Spaanse instantie voor gegevensbescherming (AEPD): https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
Recht op beperking.
U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Dit betekent dat u ons in bepaalde gevallen kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk op te schorten of deze indien nodig langer te bewaren.
Recht op overdracht
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u die u ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd formaat te ontvangen voor gezamenlijk gebruik en mechanische uitlezing en deze door te sturen naar een andere verantwoordelijke persoon, op voorwaarde dat: - de behandeling gebaseerd is op uw toestemming en - wordt uitgevoerd met geautomatiseerde en / of computergestuurde middelen.
Uitoefening van uw rechten.
U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het hierboven vermelde postadres of naar het hierboven vermelde e-mailadres moet in beide gevallen een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of vergelijkbaar document worden bijgevoegd.

VERWERKINGSDOELEINDEN


Algemene bepalingen
De persoonsgegevens die voor elk van de specifieke behandelingen worden gevraagd, zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zodat het principe van dataminimalisatie wordt gerespecteerd. De persoonlijke gegevens die voor elk van de specifieke behandelingen worden gevraagd, zijn strikt noodzakelijk. Weigering om het te verstrekken zou betekenen dat de gevraagde dienst niet kan worden verleend. De overdracht van persoonsgegevens voorzien in de individuele behandelingen is, in sommige gevallen, voor de uitvoering en instandhouding van een contract en in andere gevallen voor het nakomen van een wettelijke verplichting, voor de behandeling van de verantwoordelijke, & nbsp; verplicht.
Contact Formulier.
Persoonsgegevens worden verwerkt om verzoeken om informatie, suggesties en klachten van gebruikers of klanten te kanaliseren. De wettelijke basis die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming, waarbij wordt gecontroleerd of u de bepalingen inzake gegevensbescherming heeft gelezen en aanvaard. Persoonsgegevens worden gedurende twee jaar vanaf het moment van verwerking bewaard, ongeacht de uitoefening van de rechten die u als belanghebbende behoudt.
Commerciële informatie (nieuwsbrief) en communicatie
Persoonlijke gegevens worden verwerkt om het abonnement op onze nieuwsbrief te beheren, inclusief het verzenden van gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde informatie over onze producten of diensten via verschillende middelen zoals telefoon, e-mail, sms, applicaties voor mobiele apparaten, evenals elk analoog proces. Houd er rekening mee dat dit type gegevensverwerking de analyse van uw gebruikersprofiel kan omvatten om uw voorkeuren te bepalen en u zo informatie te sturen die beter bij uw interesses past. U kunt voor dit type behandeling een verzoek tot herroeping indienen voor dit type behandeling, afhankelijk van de gebruikte middelen, op de volgende manieren: - E-mail: via de link voor dit doel die u in elk van de elektronische communicatie vindt, of via een procedure die analoog is aan die aangegeven in de commerciële communicatie is. - WhatsApp (andere apps): verzoek om uitschrijving. - SMS: verzoek tot uitschrijving. De wettelijke basis die de behandeling van persoonlijke gegevens legitimeert, is uitdrukkelijke toestemming: door op internet, via een fysiek document of per e-mail aan te vinken "Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard". Houd er rekening mee dat in het geval dat WhatsApp als middel wordt gebruikt, persoonlijke gegevens worden overgedragen aan WhatsApp Ireland Limited, dat zich in de EER bevindt. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang u uw toestemming niet intrekt op de manier die in deze sectie wordt gespecificeerd.

Annotatie: De juridische teksten op deze pagina zijn vertaald met een automatisch systeem. Fouten zijn niet uitgesloten. In geval van juridische geschillen is de originele versie, geschreven in het Spaans, van toepassing.

Quality Rent a Villa Denia
Calle Dársena de babor s.n.
La Marina de Denia, Edif. F2, Local 3
03700 Denia
España
Tel: +34 966 424 967
www.qualityrent.com
Sociale Media
Aanmelden nieuwsbrief
Online Booking System Powered by i-rent.net